Mimarlık

Çizgilerdeki Kalite…

İL-KA Mimarlık’ta fiziki konum, zaman yapım maliyeti ekonomisi, kullanıcıya ve fonksiyonlara dair kriterlerin doğru, estetik ve bilimsel şartlar doğrultusunda paralel ele alındığı; Üslup ve genel geçer eğilimlerin baskısı altında kalmayan, çağdaş, teknolojik, kent ve çevreye duyarlı bir tasarım anlayışları güdülmektedir. Bu nedenledir ki, İL-KA her geçen gün mimari portföyüne farklı alanlardan projeleri katmaya devam ediyor.